Proiect iseo marketing

PROIECT ISEO

Titlul proiectului: „Consolidarea poziției pe piața a SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL prin achiziție de echipamente pentru testări si analize tehnice”

Denumirea beneficiarului: S.C. ISEO MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.

Surse de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microîntreprinderi

Numar Contract de finantare: 382/29.08.2017

Cod SMIS: 102951

Data de începere a proiectului: 01.02.2016

Data de finalizare a perioadei de implementare: 30.09.2018

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piața a microîntreprinderii SC ISEO MARKETING & DISTRIBUTION SRL, dezvoltarea pe piața a acesteia in domeniul testărilor si analizelor tehnice.

Obiective specifice ale proiectului:
OS1 – Creșterea CA cu peste 30% in al doilea an de la finalizarea investiției fata de nivelul înregistrata in exercițiul financiar anterior, 2015, ca urmare a introducerii de noi servicii in cadrul microîntreprinderii S.C. ISEO MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.;
OS2 – Creșterea numărului de angajați cu 5 persoane, fata de media anului 2015, cat si menținerea unui număr mediu de 6 angajați pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalității de șanse, prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate;
OS3 – Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microîntreprinderii prin dezvoltarea activității de testare si analize tehnice, prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător si creștere a eficientei energetice prin achiziționarea echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spațiul in care se desfășoară activitatea, precum si prin minimizarea deșeurilor generate.

Valoarea totala a proiectului este de 1.278.507,37 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 865.890,67 lei, respectiv valoarea finantarii nerambursabila din FEDR de 736.007,07 lei si valoarea finantarii nermbursabile din bugetul national de 129.883,60 lei

Rezultate

Obiective specifice
Nr. crt. Obiectiv specific Parametri cantitativi/calitativi (conform contractului de finanţare)
1. Cresterea CA cu peste 30% in al doilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2015, ca urmare a introducerii de noi servicii in cadrul microintreprinderii S.C. ISEO MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L
2. Cresterea numarului de angajati cu 5 persoane, fata de media anului 2015, cat si mentinerea unui numar mediu de 6 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate 5 noi locuri de munca.
3. Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin dezvoltarea activitatii de testare si analize tehnice, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea iluminatului in spatiul in care se desfasoara activitatea, precum si prin minimizarea deseurilor generate.
Comentarii: Nu este cazul.
 
Sunt realizabile obiectivele specifice aşa cum sunt acestea definite în contractul de finanţare (cu modificările ulterioare unde este cazul)?
Da Nu
x
Comentarii:
Obiectivele 1, 2 şi 3 sunt realizabile la sfarsitul perioadei de implementare.

Proiect iseo marketing
Laborator de verificari, testari, calibrari, etalonari
Greutati, Sticlarie, Pipete, Inregistratoare presiuni, temperaturi, umiditate


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Proiect iseo marketingwww.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro